เพลง ก เอ๋ย ก ไก่ ที่มาที่ไปอย่างไรจดไว้ด่วน !

เพลง ก เอ๋ย ก ไก่ ที่มาที่ไปอย่างไรจดไว้ด่วน !

เชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่า เพลง ก เอ๋ย ก ไก่ มีที่มาทีไปอย่างไร บทความชิ้นนี้มีคำตอบให้คุณ เพลง ก เอ๋ย ก ไก่ เกิดจากอาจารย์เอนก นาวิกมูล กรรมการบ้านพิพิธภัณฑ์  ได้รวบรวมข้อมูลเขียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับกลอน ก ไก่ ไว้ 2 เล่ม คือ “แกะรอย ก ไก่” พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2536 และ “แบบเรียนในดวงใจ” พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2546 ที่มาของคำกำกับกลอน ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก อาจารย์เอนก นาวิกมูล นักประวัติศาสตร์ และกรรมการบ้านพิพิธภัณฑ์ จึงได้เล่าผ่านเพจ House of Museums ว่าเพลง ก เอ๋ย […]